Агенция по заетостта 1671 разглеждания

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към Министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Агенцията по заетостта е най-големият посредник на пазара на труда в България. Възможности: - предоставяне на възможност на гражданите в България и извън пределите на нашата държава за подходящо професионално развитие; - предоставяне на услуги на работодателите чрез съдействие в търсенето на най-подходящите кандидати за заемане на свободните работни места във фирмите им. Основната ни цел е осигуряване на заетост и инвестиране в човешките ресурси. Основните ни дейности са:          да поддържаме партньорски взаимоотношения с работодателите, социалните партньори и институции, частните компании за подбор на персонал; •        да поддържаме пряк контакт с търсещите работа и съдействаме за реализацията им на пазара на труда; •        да предлагаме на работодателите проактивно кандидатури на подходящи търсещи работа и стимулираме създаването на нови свободни работни места; •          да организираме обучение за придобиване и/или повишаване на професионална квалификация, обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение за безработни и заети лица; •        да изпълняваме, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от европейски и други международни фондове. Агенцията по заетостта е член на мрежата EURES (Европейски услуги за заетост), която обхваща всички държави от Европейското икономическо пространство и цели прозрачност и обмен на работни места и кандидатури за работа между държавите– членки. Заетостта на младежите е приоритет в нашата дейност.             Чрез трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” кандидатурата Ви ще бъде предоставена на работодателите–партньори, които биха се заинтригували от образованието Ви или от професионалния Ви опит. Нашите експерти ще предоставят кандидатурата Ви на частни посредници на пазара на труда и фирми за подбор на персонал в България за предложения за работа.             Информация за дейността и услугите на Агенцията по заетостта можете да намерите на: www.az.government.bg; http://eures.bg/; http://www.az.government.bg/bg/ejobs/;  

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com