фондация „Стъпка за България“ 1497 разглеждания

фондация "Стъпка за България"

Фондация „Стъпка за България“ е основана с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обученe, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.
Свържете се с нас http://www.stepforbulgaria.org

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com