Фондация BCause 774 разглеждания

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото. 

Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции като училища, библиотеки и музеи. 

Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи. 

Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност. 

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Свържете се с нас http://www.bcause.bg

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com