Хайкад Инфотех ООД 1332 разглеждания

Хайкад Инфотех ООД

Фирма Хайкад Инфотех ООД е иновативна инженерингова компания създадена от български специалисти в сферата на виртуалното проектиране и компютърните симулации при разработката на иновативни технически продукти. Благодарение на акумулирания инженерен опит и мотивирания екип от предимно млади специалисти най-големия световен концерн за разработка на инженерни софтуерни решения за виртуално 3D проектиране, симулации, създаване на виртуални реалности- френският концерн Dassault Systemes е основен партньор на Хайкад Инфотех с цел предлагане на иновативни софтуерни технологии за български индустриални предприятия, както и за висшите технически учебни заведения.  Съвместно със своя партньор Dassault Systemеs, Хайкад Инфотех провежда последователна политика, ориентирана към насърчаване на индустриални предприятия към внедряването на специализираните високотехнологични решения с цел повишаване конкурентноспособността на произвежданите от тях изделия, както и технологично консултиране.
Свържете се с нас http://www.haycad-infotech.bg/

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com