Experian 1116 разглеждания

Experian

Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на бизнес клиентите си в управлението на кредитния риск, превенцията от измами, по-доброто таргетиране на маркетинговите предложения и във вземането на бързи и ефикасни решения, както и на хората да управляват своите кредитни профили. През 2015 г. сп. Forbes ни обяви за една от „Най-иновативните в света“.

Experian е базирана в Дъблин, Ирландия и има свои подразделения в 37 държави, в които работят над 17 000 служители. Experian plc е листната на Лондонската стокова борса (EXPN) и е включена в индекса FTSE 100. Общият приход за фискалната година, която приключва на 31 март 2015 г. е 4,89 млрд. щ.д.

Experian България е основана през 2004 г. Офисът е първият по големина в EMEA, като има разнородна структура, включваща екипи по разработка на решенията, тяхното внедряване и поддръжка, както и аналитични услуги в сферата на математическо моделиране. Тук е и над 20% от аналитичния капацитет на компанията. От 2015 година Experian България стартира предоставянето на финансови услуги вътрешно за компанията чрез формирането на специализиран център за региона на EMEА.
Свържете се с нас http://www.experian.bg/

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com