Фесто Производство EООД 1504 разглеждания

Фесто Производство EООД

Фесто Производство ЕООД – водещ завод за сензори и кабелно конфекциониране Фесто Производство ЕООД е дъщерно дружество на независимото фамилно предприятие Фесто АГ & Ко. Германският концерн е световен лидер в областта на автоматизиращата техника, индустриалните обучения и образователни програми със собствени дружества в 61 държави, 250 филиала по целия свят и сервизно обслужване в 176 страни. С оборот от 2,65 милиарда евро годишно за 2015 г. и 300 000 активни клиенти в различни точки на света, компанията е значим фактор в индустрията. Всяка година 7% от оборота се инвестират в проучвания и развойна дейност. Делът на обученията и квалификациите възлиза на 1,5% от оборота. Обучения се предлагат не само за сътрудниците: Чрез програмите си за обучения и квалификация Фесто Дидактика запознава с техниката за автоматизация както клиентите си, така и студенти и практиканти. Своята история в България Фесто започва през 1986 г. със създаването на първото си търговско представителство в страната, а през 1990 г. започва същинската производствена дейност след присъединяването на малкото българско предприятие „Пневмоавтоматика”. От 1997 г. производственият отдел се специализира в производството на сензори и съединителни кабели, а през 2000 година се създава самостоятелното производствено дружество„Фесто Производство“.  През следващите години фирмата бележи  внушителен растеж. Цифрите говорят сами са себе си – докато през 2001 г. оборотът на дружеството в страната ни е 12,5 милиона лева, а сътрудниците – 155, то в края на 2015 г. оборотът достига почти 82 милиона лева, а сътрудниците вече са над 630.  През годините заводът последователно задълбочава своите компетентности  и разширява продуктовата си програма и така се превръща във водещо предприятие в рамките на концерна за сензори, съединителни кабели, вентилни модули и други. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона продукти.  Изключително важен принос за успеха на фирмата има собственото развойно звено, където работят високо квалифицирани инженери, специализирани в основните направления на продуктовата програма. Фирмата разполага и със собствена изпитвателна лаборатория. Това прави възможно извършването на изпитания не само за проверка на качеството при утвърдените изделия от производството, но и още по време на развойния процес или за продуктовото утвърждаване на изделия.   Успешното развитие на завода в София се дължи най-вече на високо  квалифицираните и мотивирани сътрудници. Редовно се организират   специализирани обучения, съобразени с потребностите, чиято цел е задълбочаването на професионалните и социални компетентности. Дружеството се ангажира активно и с участие в съвместни проекти с професионални гимназии. В провежданите от 2004 година досега производствени практики са взели участие повече от 1000 ученици от СПГЕ „Джон Атанасов”, а от тази година стартира и проектът за дуално обучение съвместно с ПГМЕ „Никола Вапцаров”.     Информация за всички свободни позиции ще намерите на следния адрес: www.festo.bg/careers Ние сме Фесто. https://www.jobs.bg/company/139705              
Свържете се с нас http://www.festo.com

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com