Д-р Инж. Красимир Димитров за предизвикателствата в бизнеса и добрия мениджмънт

42-

IFD Engineering Joint Venture разработва комплексни и индивидуални IT-решения и предлага следните услуги:

  • ERP системи и решения, основаващи се на стандартната система Microsoft Dynamics™ NAV
  • CRM системи и решения
  • WMS системи за управление на складова логистика
  • Business Intelligence решения за ERP системи в търговията и производството

 

Krassimir_Dimitrov1CROPPED

Тази седмица се срещнахме с Д-р Инж. Красимир Димитров, партньор и управител на IFD Инженеринг ООД, част IFD Group. Той e завършил Техническия университет в София и e защитил докторска степен в Техническия университет в Кемниц, Германия.

Ето какво ни разказа за своя опит в бизнес света и кои от тайните на добрия мениджмънт ни разкри Д-р Инж. Красимир Димитров.

 

Какви предизвикателства и възможности очакват българския бизнес през 2016г.?

К.Д.:През 2016 г. ще има известен спад в проектите с Европейско финансиране поради смяна на програмния период, както и значителна промяна на правилата, която ориентира средствата повече към изостаналите райони и обвързва грантовете с последващо изпълнение на определени икономически показатели. Това в общи линии означава, че „подаръците“ от предходния програмен период няма да ги има и за фирмите, разчитащи до голяма степен на такива средства, ще настъпи по-труден период.

От друга страна този фактор е добра възможност за стабилните фирми, които ориентират бизнеса си към реалната икономика и покриват инвестициите си със собствени средства, да укрепнат и да изпъкнат в икономическата среда. От моя гледна точка това ще подейства оздравително на икономиката и ще спомогне за създаване на устойчив растеж със собствени сили. Европейските фондове могат да бъдат един вид ускорител на развитието и модернизацията, но не и основен стълб в развитието на икономиката, както се пропагандира от управляващите.

 

Какъв ще бъде главният Ви фокус през 2016 год.? Както на компанията, така и на Вас самия/самата в професионално отношение.

К.Д.: Един от основните ни фокуси ще бъде подобряването на маркетинга и продажбите – това започнахме още през миналата година; ще се стремим да спечелим повече нови проекти, които да ни осигурят стабилни финанси и достатъчен ресурс за инвестиции и растеж.

Друг важен фокус е качественото изпълнение на текущите проекти и непрекъснато подобряване на методите за организация на работата и тестване на продуктите ни, както и непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите сътрудници, с цел повишаване на производителността на труда.

И накрая – трети приоритет е заплануваната за тази година сериозна инвестиция с цел подобряване на работната среда във фирмата и създаване на пространство за нови работни места.

 

Ако трябва да обобщите изминалата 2015 год. с три думи, кои биха били те?

К.Д.: Предизвикателства, работа, успехи.

 

Кой според Вас е най-добрият мениджърски подход за мотивиране на младите таланти?

К.Д.: В IT бранша работим с интелигентни и високообразовани хора – те идват с определено самочувствие и много хъс да учат нови неща и да работят. На тези хора трябва да им се дава свободно пространство за изява и таланти, но същевременно те трябва да бъдат обучавани, ръководени и дисциплинирани, за да станат пълноценни участници в развойния процес колкото може по-бързо.

Най-добрият подход, който ние практикуваме, е всеки нов сътрудник да се присъедини към екипа на подходящ ръководител на проект, който да го обучава, да следи развитието му много отблизо, да му възлага подходящи за неговата квалификация задачи и при необходимост да му помага. Всичко това още от първия работен ден се случва в средата на реален софтуерен проект – обикновено много сложен и отговорен. Така новите сътрудници много бързо се интегрират в екипа на фирмата и влизат в приятелски отношения с другите си колеги.

По този начин ние насърчаваме младите хора и работим постоянно не само за бързото повишаване на тяхната квалификация, но и на тяхното самочувствие. Техните успехи са придружени с различни стимули, като бонуси, увеличаване на възнаграждението и др.

 

Според Вашия опит, кои са трите най-важни качества, които един мениджър трябва да притежава?

К.Д.: Бих могъл да отговоря на този въпрос от личен опит като мениджър на не много голяма фирма, който познава всички свои сътрудници лично и почти ежедневно разговаря с повечето от тях.

Трябва да има не само икономически познания и ръководни качества, но и добри познания в областта на дейност на фирмата – в нашия случай разработване на софтуерни продукти. Това помага много в комуникацията със специалистите, които ръководи – те го възприемат като един от тях и уважават мнението му по основни въпроси.

Трябва да бъде човек, който да разбира колегите си и в трудни моменти да е готов да им подаде ръка, да ги подкрепи. Да умее да мотивира добрите и да „побутва“ изоставащите, без да им мачка самочувствието. Когато се налага, мениджърът, разбира се, трябва да може да предприема и твърди крайни мерки, защото в крайна сметка той носи отговорност за благополучието на фирмата и на всички нейни сътрудници.

Мениджърът в никакъв случай не бива да бъде „пъдар“, от когото хората треперят, а да изпълнява своите управленски и контролни функции дипломатично и с такт.

 

Каква беше първата ви работа? Каква роля е изиграла тя в кариерния Ви път?

К.Д.:Първата ми работа след завършването на висше образование беше като конструктор в Институт по металорежещи машини в София – започнах през 1987 г. Там попаднах в приятен колектив, още от първия ден колегите ми дадоха възможност за максимална изява на, защото в рамките на дипломната си работа бях създал програмен продукт, с който успях да оптимизирам и автоматизирам определени дейности до 90 %. Това бе възприето с възторг от повечето колеги и бързо станахме добри приятели. Работех по реални проекти от първия си работен ден. Най-вероятно от там съм се сдобил с твърдото убеждение за подхода към нови сътрудници.

Имах много човечен и разбран пряк ръководител, който помня и до днес, по-висшият началник беше „пъдар“, за когото беше важно не каква и колко работа върша, а дали сутрин съм закъснял с 5 минути. От тук идват, може би, възгледите ми относно това, какви качества трябва да притежава мениджърът.

Научният секретар на института беше „бетонна глава“ и ми забрани да кандидатствам за аспирантура, обвързана с института, защото „още  не ми бил дошъл редът“ – той беше и причината да напусна и да тръгна по собствения си път. Но на него съм му безкрайно благодарен, защото – първо ме накара да си отстоявам мнението и интересите дори в средата на другарски комунизъм, и второ – стана причина да замина в Германия (тогавашната ГДР), което впоследствие (след обединението) ми даде възможност да основа фирмата, която управлявам и до днес.

 

Какъв съвет бихте дали на участниците в BG Careers Fair 2016, които имат желание да градят кариера в България?

К.Д.: Да се въоръжат с търпение и упорство и да си припомнят неуредиците в България, които може би са позабравили покрай следването в чужбина.

Да си отстояват правата и интересите, да не се примиряват с неуредиците – това в България не се разбира от само себе си.

Да си избират внимателно бъдещото работно място – както казва една немска мъдрост – не всичко, което блести е злато.

Да слушат и да внимават какво ги учат, да се стараят да извлекат максимални познания от работата си.

Да бъдат готови да се трудят сериозно – докато са млади и необвързани могат да си го позволят по-лесно, а колкото повече работят по специалността си, толкова по-бързо ще добият опита, който им е необходим, за да израснат.

 

Още интересни интервюта очаквайте скоро на сайта ни. Междувременно не забравяйте да заявите участието си на форума чрез регистрация и добавяне на CV.

 

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com