Красимир Кирков, ръководител „Човешки ресурси“ в „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД: “Имаме собствен професионален учебен център на световно ниво, изразходваме огромен бюджет за обучения и следдипломни квалификации”

„ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД е част от международния концерн „ЛИБХЕР“. Фирмата принадлежи към направлението за бяла техника, което е лидер в сектора.

В завода ни до Пловдив произвеждаме широка гама хладилници и фризери с качество на световно ниво, за които имаме пазари и клиенти.

От създаването си през 2000 година фирма „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД инвестира над 220 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на персонала.

Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се потвърждават непрекъснато от независими институции. До момента фирмата е отличавана 3 пъти с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите Plus X Awards „ЛИБХЕР“ постоянно се избира за „Специализирана търговска марка”.

„ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД продължава развитието си и ние не спираме да разширяваме екипа от специалисти:
– средни техници;
– инженери от всички направления;
– ИТ специалисти – Software Embedded, Developer Graphical User Interface, System Tester Electronic.

Една от основните ценности на концерна гласи: Ключът към успеха са нашите сътрудници.

Стажантски и стипендиантски програми (през цялата година), както и директно започване на работа са възможностите на кандидатите да станат част от международния концерн „ЛИБХЕР“. Като водеща компания ние винаги сме разработвали и внедрявали иновативни технологии и решения, следвайки девиза „Ние сме по големите проекти, а не по големите приказки“. През последната година при нас в  „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД се сформира специализирана група от хардуерни и софтуерни разработчици, които имат възможността да работят по проекти, съизмерими на най-актуалните тенденции в сферата на ИТ индустрията.

Към момента „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД има над 1900 сътрудници. През 2018 година очакваме да произведем и продадем над 920 000 висококачествени хладилници и фризери.

Краткосрочните цели на „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД са свързани с успешното приключване на проекти свързани със стандартизацията на процеси, методи и продукти (заедно с другите два завода за бяла техника в Европа) и с въвеждането на нова ERP система.

Средносрочно и дългосрочно се подготвяме да произвеждаме над 1 000 000 уреди на година.


Красимир Кирков, ръководител „Човешки ресурси“ в „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД

1981 – 1985 г. – Механотехникум, гр. Пловдив – Ремонт на автомобили
1985 – 1990 г. – Висш транспортен институт „Т. Каблешков“, гр. София – Електроинженер по осигурителна техника, Магистър
2002 – 2004 г. – Пловдивски университет – Стопанско управление, Магистър
2011 г. – Нов български университет, гр. София – Общи финанси
2012 – 2014 г. – различни 3-месечни онлайн курсове към Coursera

1991 – 2000 г. – Инженер по осигурителна техника – БДЖ
2000 – 2001 г. – Електротехник  – „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД
2002 – 2004 г. – Главен енергетик – „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД
2004 – 2005 г. – Ръководител производство – „ЛИБХЕР ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ“
2006 – 2007 г. – Ръководител производство – Оскар Рюег, Стара Загора
2008 – досега – Ръководител отдел Управление на човешките ресурси – „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ ЕООД


При нас се става успешен с коректност и с любопитство. Коректността я свързваме с общовалидните норми на поведение, с уважителното отношение към отсрещния човек, с поемането на отговорност. Любопитството от своя страна кара човека да не си поставя граници в развитието, да се стреми винаги да научава нови неща и силно да подкрепя непрекъснатите промени във фирмените процеси.

Разбира се, конкретната техническа подготовка и езиковите познания (немски или английски език) са част от формулата за успеха.

Компанията ни е различна с принципите, които използва при работата с хората. Много фирми може да построят хубава сграда и да купят модерни машини. Но ключови са организацията и отношението към хората.  По-горе изтъкнах, че една от основните ценности на концерна гласи: „Ключът към успеха са нашите сътрудници.“ На практика това се изразява в многобройните възможности за квалификация, които осигуряваме, в работата с ръководните кадри, за да сме сигурни, че имаме висококачествено ръководство. Това от своя страна гарантира истински човешки отношения между сътрудници и ръководители, както и между самите сътрудници – т.е. отличен работен климат. Трябва да спомена също, че при вакантна позиция първо се обръщаме към настоящите си сътрудници – 100% от ръководните кадри например са вътрешни преназначения след обективен подбор.

Трябва малко да разграничим думите млада и квалифицирана. Ако работната ръка в България е едновременна млада и квалифицирана (с добри теоретични, практически и езикови познания) това би удовлетворило на 100 % нашите цели, свързани със сътрудниците. Но на практика това не е точно така. И поради тази причина ние вземаме участие всяка година в събития като „Български кариерен форум“, имаме собствен професионален учебен център на световно ниво, изразходваме огромен бюджет за обучения и следдипломни квалификации.

Включваме се във форума, защото за нас това е голяма възможност да представим пред потенциалните кандидати отличните възможности за придобиване на опит и реализация в „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“. Ние сме една от фирмите в България, които назначават току-що завършили студенти с ясното съзнание, че може би ще дадем повече, отколкото може да получим. Но някой трябва да поеме тази социална роля и да осигури първоначалното поле за изява.

За нас българите, живели в чужбина, са важни, защото в повечето случаи са получили образование на високо европейско ниво, което обръща внимание не само на най-съвременните и актуални теории, а е и с доста висока практическа насоченост, което определено помага при адаптирането в една нова работна среда. Още една черта на тези българи е, че животът в чужбина малко или много ги е изкарал от зоната им на комфорт, те са станали много по-самостоятелни и отговорни, имат отлични чуждоезикови компетенции. Не на последно място те са контактували в една интернационална среда, което само по себе си е много ценен социален опит.

Във фирмата има много примери на студенти завършили в Германия, Англия, Холандия и други държави. От опита си с тях знаем, че те много бързо се интегрират в работната среда (както споменах по-горе) и често носят със себе си иновативни идеи и „ноу-хау“ придобити от живота в чужбина. Нивото, на което владеят чужди езици, е много високо, а при нас комуникацията е ключов фактор за успех. „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“ е международна компания и предоставя на тези студенти поле за отлична професионална реализация в България.

Голям успех за нас, в единствено число, е цялото досегашно развитие на фирмата. Но това са поредица от успехи свързани с непрекъснатия 18-годишен растеж, с трикратното разширение на производствените и логистични площи от 2000 година насам, с безпроблемното осигуряване на необходимите за това сътрудници (в следствие от добрия работен климат и отличното реноме, с което се ползва „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“), със създадената преди около 2 години група за IT-разработки от хардуерни и софтуерни разработчици (Software Developer Graphical User Interface, System Tester Electronic, Software Embedded), които имат възможността да работят по проекти, съизмерими с най-актуалните тенденции в сферата на IT-индустрията и много други.

В последните години „Либхер“ обръща голямо внимание на стандартизацията и оптимизацията на различни производствени и административни процеси в рамките на направлението „Домакински уреди“. Това води след себе си множество проекти, с които съм пряко обвързан като ръководител на отдел “Управление на човешки ресурси”. В момента на концерново ниво се въвежда нова SAP система за управление на човешки ресурси с най-различни модули. Друг проект засягащ цялата фирмена група е разработването и внедряването на нова работодателска марка „Либхер“. Работя и върху други проекти, засягащи системата на възнаграждения и оценка, планирането на персонал, отчитането на работни времена, ергономия на работни места и развитието на персонала. В крайна сметка, обаче, за мен най-важен е един проект, който не е обвързан и ограничен със срокове във времето – да работим върху това нашите сътрудници да бъдат информирани, мотивирани и ангажирани като част от фирма „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“.

Работният ми ден започва около 7:30 часа, в повечето случаи с обиколка на производствените участъци. Често сътрудниците споделят идеи и правят предложения. Уверявам се също, че социалните услуги които предлагаме (столова, лавки, помещения за почивка и др.), са на престижно ниво. След това действам според плана или необходимостта.

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com