Methodia – Цветослава Кьосева за предизвикателствата пред българския бизнес

Methodia-transparent(2)С радост Ви предлагаме да се запознаете с идеите на Цветослава Кьосева, вицепрезидент “Иновации и бизнес развитие” в Methodia. Тя ни разказва за стратегията на компанията, както и нейния мениджърски подход.  Methodia е софтуерна компания, предоставяща високотехнологични цялостни решения(SaaS) за управление на бизнеса чрез оригинални ИТ и консултантски услуги. Развихме Business Excellence методологията, за да стандартизираме най-добрите световни практики за малък и среден бизнес. В момента Methodia се развива в международен план и Ви предлагаме да градите динамична кариера в приятелска атмосфера.

Цветослава Кьосева е вицепрезидент “Иновации и бизнес развитие” в Методия, където отговаря за бизнес анализ, проектния и процесуален мениджмънт на компанията. Тя е практик с над 11 години опит в областта на иновациите, развитието на нови продукти и анализ на бизнес процес . В професионалната си кариера заема няколко последователни управленски

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София.

 

Какви са предизвикателствата пред българския бизнес/българските предприемачи?

Ц.К.: В обстановка на постоянни глобални промени българският бизнес неминуемо се изправя пред различни предизвикателства. Като сериозни такива за нашия сектор мога да посоча недостатъчната наличност на ключови умения в работната сила и „глада“ за ИТ ресурс, както и все още ниското доверие в българските предприемачи. Независимо от това смятам, че перспективите за бизнеса в България през тази и следващата година са добри. Сложната обстановка ще изисква от нас да работим за утвърждаване на конкурентните си предимства, като разпознаваме потенциалните проблеми, забелязваме новите пазарни възможности и се адаптираме бързо и решително към промените в бизнес средата.

Какъв ще бъде главният Ви фокус през 2016 год.? Както на компанията, така и на Вас самия/самата в професионално отношение.

Ц.К.: През тази година стратегически фокус за нас като компания ще бъде проучването и реализирането на възможности за навлизане в няколко чуждестранни европейски пазара. Всички в Методия сме много ентусиазирани и готови да се справим с предизвикателствата на една такава посока, защото няма развитие без движение напред.

Ако трябва да обобщите изминалата 2015 год. с три думи, кои биха били те?

Ц.К.: Динамика, напредък и увереност.

Кой според Вас е най-добрият мениджърски подход за мотивиране на младите таланти?

Ц.К.: Най-важното за нас в Методия е да имаме индивидуален подход към всички колеги в компанията. Всеки човек е важен със своите лични качества, знания и идеи. Всички знаем, че основен ресурс на една организациите са нейните хора. Развитието на инструменти, които да стимулират тези, които могат да дават идеи и осигуряването на процеси, по които идеите да се реализират, показва ценността на всеки един от член на екипа. Разбира се нашите ментори са тези, които осъществяват тази важна връзка да се почувстваш част от Методия от първата минута и да си посрещнат от добър модел за подражание, съветник и приятел, който знае как да мотивира и вдъхновява.

Описаното дотук е само малка част от цялостния ни подход по мотивиране на талантите в Методия.  Ние се придържаме към подход на управление чрез ангажиране на нашите колеги в стратегически решения, разясняване на бъдещите насоки на развитие и ясно формулиране на очакванията, които трябва да бъдат постигнати. Всичко това ни осигурява възможността да работим в среда на доверие и обмен на опит, проактивно отношение към търсенето на различни решения и надскачане дори на собствените ни очаквания.

Според Вашия опит, кои са трите най-важни качества, които един мениджър трябва да притежава?

Ц.К.: Един мениджър трябва да умее да поставя цели и да демонстрира гъвкавост при преминаване от цели към реализация, успешно да балансира интереси, подкрепяйки новаторското мислене, да мотивира и делегира в изпълнението на задачите.

Каква беше първата ви работа? Каква роля е изиграла тя в кариерния Ви път?

Ц.К.: Кариерният ми път започна в един от най-големия телеком оператори на българският пазар. През годините имах възможността да натрупам изключително богато ноу-хау за сектора, да участвам активно в разработката на нови продукти и услуги, да разбера и съдействам за процесите на стратегическо развитие на компанията, както и да ръководя установяването на някои напълно нови практики.

Какъв съвет бихте дали на участниците в BG Careers Fair 2016, които имат желание да градят кариера в България?

Ц.К.: Възможностите за професионална кариера в България са много и предизвикателни. Важно е всеки да се обърне към себе си и първо да си отговори на въпроса „Какво обичам и ми е интересно да правя?“.  Отговорът на този въпрос може да начертае пътеката напред. Най-вероятно няма да липсват препятствия, но когато знаеш посоката и си поставяш реални очаквания и срокове, много бързо идват и резултатите от вложените усилия.

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com