Methodia – Силвия Лешина за опита в прилагането на водещи световни практики в България и важната роля на менторите

Серията ни интервюта с членове на компаниите участници продължава със Силвия Лешина, Talent Development Manager в Methodia. Tя ни разказва за възможностите за развитие в Methodia, ролята на менторите и опитът на компанията в прилагането на водещи световни практики.

Methodia-transparent(2)Methodia е софтуерна компания, предоставяща високотехнологични цялостни решения(SaaS) за управление на бизнеса чрез оригинални ИТ и консултантски услуги. Развихме Business Excellence методологията, за да стандартизираме най-добрите световни практики за малък и среден бизнес. В момента Methodia се развива в международен план и Ви предлагаме да градите динамична кариера в приятелска атмосфера.

 

Силвия Лешина е „Talent Development Manager” в Методия АД, където успява да използва натрупания опит и знания за изграждането на подходяща работна атмосфера, в която всеки един е важна част от компанията и с професионална подкрепа може да продължи по пътя на своето кариерно развитие. Осъзнавайки, че управлението на хора в динамичната съвременна среда е изпълнено с многобройни предизвикателства, Силвия работи в посока на изследване на най-добрите практики и теории за управление, комуникация и развитие на хората. В това всеки ще има възможността да се убеди, присъединявайки се към успешния екип на Методия.Silvia_Leshina

Какви са най-важните качества на подходящия за Вас кандидат?

С. Л.: Най-важното качество за един подходящ кандидат е мотивацията – мотивация да трупа знания и опит, но и готовност да приема съвети и насоки. Един мотивиран кандидат с подкрепата на нашите експерти и специализираните обучения, които му предлагаме може да достигне до очакваното ниво на познания и организираност. Притежаването на добри комуникативни умения  и позитивно, активно отношение към екипа е формулата да вървим заедно напред.

Кое е първото нещо, на което обръщате внимание в една апликация за работа?

С. Л.: Първото, което се забелязва в една апликация е структурата и подредбата. Това може да ни каже много за кандидата, който я изпраща. Добрата структура наред с правилно подбраното и коректно съдържание са добър старт за бъдеща комуникация и сътрудничество.

Как изглежда един работен ден в Методия АД? С какво се отличава работната среда в Методия АД?

С. Л.: Един работен ден в Методия винаги започва с усмивка. Причината се крие в това, че влизайки в офиса, ти си посрещнат от приятели. Колегите мислят, обсъждат и създават цялостни високотехнологични ИТ продукти заедно. Тези продукти са плод на общите им усилия и най-ценното е, че всички те разбират личния си принос за добрите резултати, защото имат възможност да предлагат нови идеи, да изпробват различни варианти, да взимат решения.

Разкажете ни малко повече за участието си в BG Careers Fair. Какво ви накара да се включите в изложението и какви са очакванията Ви?

С. Л.: Ние в Методия знаем, че в България има място за младите мотивирани хора и нашата компания им предлага тази отлична възможност. С участието си в BG Careers Fair искаме да предизвикаме интереса на нашите сънародници в чужбина, да им разкажем за добрите перспективи в бранша, за опита на Методия в прилагането на много от добрите световни практики и да ги вдъхновим да изберат кариерна пътека и развитие в България.

Какъв съвет бихте дали на участниците в изложението? Как биха могли да се подготвят по-добре?

С. Л.: На всички участници препоръчваме да отделят време и да се запознаят с информацията за компаниите във форума, както и с програмата на събитието и предвидените инициативи. Също така нека да предвидят достатъчен престой на изложението, за да успеят да се срещнат с повече от представените в него компании и да зададат всички въпроси, които ги интересуват.

Според Вас, кои качества е важно да развиват младите хора, за да бъдат добре подготвени за пазара на труда?

С. Л.: Важно за младите хора е да са гъвкави и адаптивни към бързо променящите се условия и да виждат в незнанието не недостатък, а предизвикателство да потърсят активно нужната информация, да я споделят, да генерират идеи и да се обърнат към опита на специалистите при необходимост от съдействие.

 С какво е привлекателна България? Какви са особеностите на нашия бизнес климат?

С. Л.: България е привлекателна, защото е наше родно място и всеки си е у дома. Не на последно място, страната ни се развива изключително много в посока на възприемане на добрите световни практики в различни направления на живота и бизнеса и тепърва ще се създават още много условия за култивиране на успешни и конкурентноспособни професионалисти у нас. Относно бизнес климата – добрите нива, които се поддържат през последните години както и наличието на чуждестранни инвестиции ни дават основание да сме оптимисти, както можем и да се похвалим със сериозни постижения.

Какви са уникалните предизвикателства в сектора, в който работите? Какви са очакванията Ви за бъдещото му развитие в страната?

С. Л.: Секторът на информационните технологии е най-бързо развиващият се в момента пазар в България, с най-сериозни инвестиции, генериране на ноу-хау и иновации. Устойчивият годишен ръст и светли перспективи, които се очертават пред сектора в България в следващите 2-3 години не пречат на компаниите в ИТ бранша да продължават да изпитват недостиг на достатъчно квалифицирани кадри и това остава сериозно предизвикателство. Вярваме, че с правилните политики от страна на правителството за облекчаване на процесите по обмен на ИТ кадри от други държави, донякъде ще облекчи недостига и ще създаде добри условия за споделяне на знания и изграждане на по-стабилна професионална среда, която да привлича нашите сънародници да предпочитат кариерно развитие в България.

Разкажете ни за проект, по който работите и ви вдъхновява.

С. Л.: Интересен проект, по който работим в момента е утвърждаването на менторска програмата в Методия. Менторът е човекът, който е нещо повече от това да те посрещне с „Добро утро!“ и да те запознае с работата в компанията. Менторът е модел за подражание, съветник и приятел, който умее да слуша, създава възможности и отваря вратите напред, като знае и вижда силните страни и способности на човека по – добре от самия него и го стимулира да успее. Той мотивира и вдъхновява. Ролята на менторите е толкова важна, колкото и тази на мениджърите в една компания, а специалната програма, в която те участват цели да развива техния лидерски потенциал и да ги стимулира да предават добрите практики, ценни знания и умения на новите попълнения в екипа ни.

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com