Общи условия

Част I

Основни права и задължения на Български кариерен форум

 1. Основният организатор на българските кариерни форуми в чужбина е сдружение Български кариерен форум, българска неправителствена организация (от тук нататък „Организацията“), регистрирана в частна цел с Булстат 176805199, седалище София и адрес на управление София 1784, Младост 1, бл. 59, вх.8, ап.21.
 2. Настоящите Общи условия се отнасят към традиционно организираните от Организацията български кариерни изложения в Лондон (Великобритания) и Франкфурт (Германия), както и към всички услуги, които се предлагат чрез уебсайта на Организацията.
 3. Организацията запазва правото си да прилага Общите условия към други кариерни изложения, които организира, както и други събития, включително и да разшири дейността си в Интернет.
 4. Настоящите Общи условия са приложими както за кандидати (вижте Част II), така и за изложители (вижте Част III). С регистрацията всички физически и юридически лица декларират, че са се запознали и приемат напълно общите условия на Български кариерен форум.
 5. Български кариерен форум си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени на уебсайта.
 6. Български кариерен форум не поема отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието, както и при индиректни или последващи загуби, следствие на участието на изложител в събитието. Организацията не носи отговорност и при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

Част II

Общи условия за участие на кандидати

 1. Български кариерен форум се задължава да спазва напълно разпоредбите на Закона за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 и да отговаря за данните и информацията, получени по повод на задължителната регистрация, предмет на настоящите Общи условия, както и да предоставя информация на компетентните държавни органи или съдебна власт по законоустановения ред в България. Повече информация за обработката на лични данни може да получите в Политиката за поверителност, достъпна тук.
 2. С регистрацията и качването на Curriculum Vitae и съгласявайки се с настоящите Общи условия, кандидатът дава съгласието си всякаква информация в профила или Curriculum Vitae (включително имейл и име) да бъде предоставяна от Организацията на изложители и партньори, които желаят да се свържат с кандидата.
 3. Организацията запазва правото си да фотографира и заснема събитията и да използва заснетите материали за маркетинг цели.
 4. Организацията не извършва посредническа дейност по наемане на работа по смисъла на българското и европейското законодателство, особено по отношение на Закона за насърчаване на заетостта.

Част III

Общи условия за участие на изложители

 1. Процесът за регистрация е следният: изложителят избира пакет за участие на едно или няколко от изложенията (или дистанционно участие), както и допълнителни услуги. След това подава регистрационна форма на уебсайта на Български кариерен форум, след което получава потвърждение за получената форма. В срок от 72 часа от потвърждението ще получи одобрение за поръчката, както и проформа фактура, която трябва да заплати в срок от 15 работни дни. При получаване на плащането, изложителят получава пълните услуги в срок от 2 работни дни, за които е заплатил, както и фактура в законоустановения срок.
 2. Изложител може да е всяко юридическо лице с дейност в България. Български кариерен форум си запазва правото да откаже регистрация на изложители с цел по-добро разнообразие от изложители, при липса на интерес от кандидатите към дадения изложител или по всякакви други причини.
 3. Всички цени, посочени на уебсайта на организацията, са в български лева и са крайни. Основание за неначисляване на ДДС: чл. 113, ал. 9 от ЗДДС – сдружението не е регистрирано за ДДС цели.
 4. Организацията се задължава всички приходи да се използват изключително и само за покриването на разходите на изложението, както и за развитие на проекта.
 5. Организацията си запазва правото да използва въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, които обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.
 6. Всеки изложител и неговите представители, се съгласява да бъде сниман по време на събитието и тези снимки стават притежание на Български кариерен форум. Организацията си запазва правото да фотографира и заснема залата, посетителите и изложителите по време на събитието и да използва заснетите материали за маркетинг цели.
 7. При невъзможност за участие, изложителят е длъжен да уведоми Български кариерен форум по електронен път (имейл), не по-късно от 14 календарни дни преди датата на събитието.
 8. Всички такси, заплатени от изложителите, са изцяло и напълно невъзстановими при всякакви обстоятелства.

Настоящите Общи условия са приложими от 30 ноември 2015г., когато бяха обявени на уебсайта на Български кариерен форум.

Изменение: 20.02.2019

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com