ТехноЛогика ЕАД 44 разглеждания

ТехноЛогика ЕАД

ТехноЛогика е българска софтуерна фирма, която предоставя професионални услуги в областите: разработка на софтуер, консултации, внедряване  на информационни системи, специализирано обучение.

В офисите й в София, Пловдив, Варна, Бургас, Република Македония и Сърбия работят над 200 специалисти в различни области.

Продуктовият портфейл на ТехноЛогика  включва софтуерни решения за:

  • управление на човешки ресурси (HRM);
  • администриране на данни и автоматизиране на отчетността (Data Warehouse &BI);
  • географски информационни системи (GIS);
  • разработка на софтуер по поръчка
  • управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM);
  • описание и анализ на бизнес процеси (BPM);
  • управление на проекти (PM);
  • 3D решения за инженерно проектиране и производство (CAD/CAM);
  • специализирани решения за различни отрасли (Billing, Smart Metering, Emergency  Management и др.);

ТехноЛогика е партньор с двете най-големи софтуерни компании в света със статут: Oracle Platinum Partner и Microsoft Gold Certified Partner.

Екипът за софтуерни разработки има богат практически опит в проекти от корпоративен, национален и международен мащаб и значение.


Свържете се с нас http://www.technologica.com

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com