TechnoLogica 872 разглеждания

TechnoLogica

ТехноЛогика е българска софтуерна фирма, която предоставя професионални услуги в областите: разработка на софтуер, консултации, внедряване  на информационни системи, специализирано обучение.

Работим по проекти в разнообразни сфери: е-управление, здравеопазване, финанси, социална политика, екология, отбрана и сигурност и др. Технологиите, с които създаваме информационни системи са: • Java ( Swing, JavaFX, JDBC/Hibernate, J2EE/RS/SPRING, J2EE/Servlet/JSP) • Oracle ( Database, APEX, ОBIЕЕ, ODI ) • .Net (Database, Windows Forms, WPF, ADO.NET, LINQ, WCF, ASP.NET, ASP MVC ).

Продуктовият ни портфейл включва:

  • разработка на софтуер по поръчка

  • разработка на Data Warehouse & BI системи

  • географски информационни системи (GIS);

  • управление на човешки ресурси (HRM);

  • управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM);

  • описание и анализ на бизнес процеси (BPM);

  • управление на проекти (PM);

  • 3D решения за инженерно проектиране и производство (CAD/CAM);

ТехноЛогика е Oracle Platinum Partner и Microsoft Gold Certified Partner.


Свържете се с нас http://www.technologica.com

Запиши се за нашия newsletter

* indicates required

Намерете ни

UK DE

Пишете ни

info@bgcareersfair.com
partners@bgcareersfair.com